Sekcia pre poradcov Online access

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb.

Výhody

FlexMax Konto ponúka investičnú slobodu a umožňuje

 • aktívne sa podielať na tvorbe investičnej stratégie
 • výber zo širokej ponuky podielových fondov s rôznym zameraním
 • investovať do fondov popredných svetových investičných správcov napr. J.P.Morgan, Goldman Sachs, Fidelity, Franklin Templeton,...
 • flexibilne meniť investičné portfólio vzhľadom k aktuálnym trhovým a životným podmienkam
 • výber spôsobu výplaty na konci investičného horizontu - jednorazovo alebo pravidelnou rentou

FlexMax Konto dáva svojou variabilitou a flexibilitu možnosť nastaviť si investičný program podľa Vašich potrieb a možností:

 • minimálnou investíciou 20 EUR mesačne
 • výberom spôsobu investovania - pravidelne alebo jednorazovo
 • dobou investovania od 5 rokov
 • výberom spôsobu platenia vstupného poplatku - jednorazovo, postupne do jeho splatenia alebo z každej investície

FlexMax Konto prináša bez poplatkov

 • čiastočný výber investovaných prostriedkov
 • zmenu investičného portfólia raz ročne
 • pravidelný ročný výpis
 • online prístup k invetičnému portfóliu

FlexMax Konto priemerovaním cien zmierňuje investičné riziko

FlexMax Konto umožňuje realizáciu mimoriadnych investícií

© 2021 International Investment Platform, o.c.p., a.s.