Sekcia pre poradcov Online access

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb.

Sekcia pre poradcov

Prihlasovacie meno
Heslo

© 2021 International Investment Platform, o.c.p., a.s.