Sekcia pre poradcov Online access

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb.

Pravidelné investovanie

Pravidelné investovanie spolu s dlhodobým prístupom tvorí základ úspešnej investičnej stratégie.

Správne načasovať investíciu je veľmi náročné…

Pre bežného človeka je veľmi náročné určit ideálny okamih pre vstup a výstup z kapitálových trhov alebo správne načasovať svoju investíciu. Trhy môžu prinášať pozitíva v dlhodobom horizonte, z krátkodobého pohľadu ich hodnota môže kolísať s ohľadom na aktuálne správy, sentiment, trhové očakávánia a konkurenčné prostredie. Nikto nie je schopný ideálne načasovať investíciu. Investori majú tendenciu nakupovať v období, kedy je priaznivé trhové prostredie a ceny rastú a naopak v období poklesu cien a všeobecne rastúcej nervozity svoje investície odpredávajú z dôvodu minimalizácie strát. Rozhodnúť sa, kedy zainvestovať, je jedno z najťažších a najstresujúcejších rozhodnutí. Ako sa tomuto rozhodnutiu úspešne vyhnúť?

Pravidelné investície prinášajú výhody v dlhodobom horizonte alebo
pravidelnosťou k bohatstvu

Jednou z najlepších ciest, ako sa vyhnúť rozhodnutiu o načasovaní investície a zároveň vzdorovať potenciálnemu trhovému riziku, je investovať pravidelne. Hlavnou výhodou tejto stratégie je technika priemerovania nákladov, pri ktorej je riziko zlého načasovania trhu znížené tým, že nakupujete jednotky v pravidelných intervaloch. Priemerovanie nákladov Vám zaistí, že v období poklesu trhov za svoje prostriedky nakupujete viac cenných papírov a v období rastu zase menej. Z dlhodobého pohľadu bude Vaše priemerná nákupná cena pravdepodobne nižšia ako priemerná trhová cena.

pravidelne-investovanie

Pravidelnosť je cesta k úspechu

© 2019 Cornhill Management