Sekcia pre poradcov Online access

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb.

Kontakt

Cornhill Management, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Bezplatná infolinka: 0800 11 11 44


www.cornhillmanagement.eu

www.cornhillmanagement.eu

© 2019 Cornhill Management