Sekcia pre poradcov Online access

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb.

Kontakt

International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
851 01 Bratislava
www.iiplt.com

Bezplatná infolinka: 0800 11 11 44

S účinnosťou od 1.9.2020 zmenila spoločnosť Cornhill Management, o.c.p., a.s. svoje obchodné meno na International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Zmena obchodného mena nemá žiadny vplyv na zmluvné vzťahy s klientmi, alebo obchodnými partnermi, nakoľko spoločnosť naďalej poskytuje všetky služby v nezmenenom rozsahu a všetky existujúce zmluvné podmienky zostali tiež nezmenené.

© 2021 International Investment Platform, o.c.p., a.s.