Sekcia pre poradcov Online access

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb.

FlexMax Konto

FlexMax Konto je flexibilný investičný program pravidelného investovania, ktorý umožňuje vytvárať výnosy potrebné pre zabezpečenie Vašej budúcnosti. V rôznych časových horizontoch pomáha dosiahnuť Vaše túžby, sny, ciele.

Z krátkodobých a strednodobých plánov môže FlexMax Konto pomôcť pri zabezpečení finančnej rezervy, štúdia detí, nového auta, vysnívanej dovolenky alebo nového bývania.

Najdôležitejší cieľ v dlhodobom horizonte je Vaše finančné zabezpečenie v dôchodku. FlexMax Konto Vám ponúka možnosť vytvoriť si rentu na obdobie dôchodku, ktorú je možné čerpať jednorazovo, alebo postupne v pravidelných platbách.

FlexMax Konto Vám ponúka unikátny mix investičných nástrojov popredných svetových investičných správcov (J.P.Morgan, Goldman Sachs, Fidelity, Franklin Templeton, atd.) v kombinácii s regionálnymi investičnými manažérmi špecializovanými na atraktívne rýchlo rozvíjajúce sa trhy.

FlexMax Konto Vám umožní globálnu diverzifikáciu Vašich investícií naprieč jednotlivými triedami aktív, sektorov a investičných stratégií. Skúsenejším investorom otvára FlexMax Konto bránu k desiatkam otvorených podielových fondov.

© 2021 International Investment Platform, o.c.p., a.s.